Tin tức

Trang nhất Sản phẩm THÉP CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

THÉP CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Thép tấm SKD11, SKD61, S50C, S45C, S20C, S55C (C55)
Đăng ngày 03-09-2016 09:14:00 AM

Thép dùng cho khuôn mẫu SKD11,SKD61,S45c
Đăng ngày 03-09-2016 10:17:00 AM

Thép tròn cắt quy cách S45c,S55c,SKD11..
Đăng ngày 03-09-2016 10:16:00 AM

Tấm đồng - đồng thau
Đăng ngày 03-09-2016 10:06:00 AM

Thép tròn chế tạo SKD11 , SKD61
Đăng ngày 03-09-2016 03:48:00 PM